Biển báo cấm hút thuốc (bảng mica cắt laser 2 lớp)

75,000

Kích thước 12x12cm
Mica 2mm cắt laser
Phối 3 màu đỏ, vàng, đen

Danh mục: