Đèn Đường Năng Lượng Mặt Trời CX-AT-30(30W)/ CX-AT-90(30W)- Liền Thể

369,000

Thương Hiệu Xinou

Có điều khiển + 35.000đ.
Mua Số Lượng 10 Cái
Đèn phù hợp lắp đường bê tông nhỏ,
cổng ngõ lối đi lại do có chế độ cảm biến chuyển động