Đèn Đường Năng Lượng Mặt trời CX-AT-60(60W)/ CX-AT-90(60W)- Liền Thể

495,000

Thương Hiệu Xinou

Có điều khiển + 35

Đèn phù hợp lắp đường bê tông nhỏ,

cổng ngõ lối đi lại do có chế độ cảm biến chuyển động