Đèn Đường Năng Lượng Mặt Trời CX-AT-90(90W) – Liền Thể

582,000

Thương Hi  Xinou

Có điều khiển + 35k.
Đèn phù hợp lắp đường bê tông nhỏ,

cổng ngõ lối đi lại do có chế độ cảm biến chuyển động