Đèn năng lượng mặt trời Pha 100W

883,000

Đèn phù hợp treo nhiều vị trí khác nhau,
do có dây dài 5m kết nối.