Đèn năng lượng mặt trời Pha 200W

1,215,000

Đèn phù hợp treo nhiều
vị trí khác nhau, do có
dây dài 5m kết nối.