Điện năng lượng mặt trời hòa lưới cho hộ gia đình 4KW

58,000,000